بزرگ – مهم سود بانکی سود سپرده اخبار اقتصادی و بازرگانی

بزرگ – مهم: سود بانکی سود سپرده اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تخم‌مرغ یکساله ۷۰درصد گران شد ، شرح نوسانات قیمتی کالاهای اساسی

در هفته نهایی به ۱۴ اردیبهشت ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل، قیمت تخم‌مرغ ۶۹.۶ درصد، گوشت قرمز ۲۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۲۴.۴ درصد، چای ۲۰ درصد و روغن نباتی ۱.۹ درصد

تخم‌مرغ یکساله ۷۰درصد گران شد ، شرح نوسانات قیمتی کالاهای اساسی

شرح نوسانات قیمتی کالاهای اساسی/تخم مرغ یکساله ۷۰درصد گران شد

عبارات مهم : لبنیات

در هفته نهایی به ۱۴ اردیبهشت ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل، قیمت تخم مرغ ۶۹.۶ درصد، گوشت قرمز ۲۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۲۴.۴ درصد، چای ۲۰ درصد و روغن نباتی ۱.۹ درصد رشد داشته هست.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش بانک مرکزی در خصوص قیمت خرده فروشی کالاهای اساسی در هفته نهایی به ۱۴ اردیبهشت نسبت به هفته مشابه سال قبل، قیمت تخم مرغ ۶۹.۶ درصد، گوشت قرمز ۲۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۲۴.۴ درصد، چای ۲۰ درصد و روغن نباتی ۱.۹ درصد رشد داشته هست؛ همچنین قیمت خُرده فروشی گروه حبوب ۳ درصد، میوه های تازه ۱۲.۸، سبزی های تازه ۹.۱ درصد و قند و شکر ۴.۱ درصد کم کردن یافته اند.

بر این اساس قیمت لبنیات، برنج و حبوب نسبت به هفته قبل از آن ثابت ولی قیمت تخم مرغ ۶.۱ درصد، گوشت قرمز ۰.۶ درصد، قند و شکر ۳.۴ درصد و چای ۳.۱ درصد زیاد کردن و میوه های تازه ۲.۷ درصد، سبزی های تازه یک درصد، گوشت مرغ ۱.۴ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد کم کردن یافت.

تخم‌مرغ یکساله ۷۰درصد گران شد ، شرح نوسانات قیمتی کالاهای اساسی

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل عوض کردن نکرده بود. همچنین بهای تخم مرغ معادل ۶.۱ درصد زیاد کردن داشت و شانه ای ۱۲۶ هزار تا ۱۷۰ هزار ریال فروش می رفت.

در هفته نهایی به ۱۴ اردیبهشت ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل، قیمت تخم‌مرغ ۶۹.۶ درصد، گوشت قرمز ۲۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۲۴.۴ درصد، چای ۲۰ درصد و روغن نباتی ۱.۹ درصد

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب بهای عدس و لوبیا چشم بلبلی عوض کردن نکرده بود. قیمت نخود و لپه نخود هر یک معادل ۰.۲ درصد کم کردن ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۰.۴ درصد زیاد کردن یافت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری نارنگی عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به قیمت مصوب شرکت میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سـبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب زرد معادل ۲.۷ درصد، پرتقال درجه یک ۲.۹ درصد، نارنگی ۸.۵ درصد و کیوی ۰.۸ درصد زیاد کردن ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۷ درصد تا ۲۲.۷ درصد کم کردن داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت کدو سبز معادل ۱۰.۹ درصد، پیاز ۴ درصد و سبزی های برگی ۰.۸ درصد زیاد کردن ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۹ درصد تا ۵.۶ درصد کم کردن یافت.

تخم‌مرغ یکساله ۷۰درصد گران شد ، شرح نوسانات قیمتی کالاهای اساسی

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۶ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۴ درصد زیاد کردن ولی بهای گوشت مرغ ۱.۴ درصد کم کردن داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته نهایی به ۱۴ اردیبهشت ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل، قیمت تخم‌مرغ ۶۹.۶ درصد، گوشت قرمز ۲۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۲۴.۴ درصد، چای ۲۰ درصد و روغن نباتی ۱.۹ درصد

در این هفته قیمت قند معادل ۱.۲ درصد، شکر ۵.۶ درصد و چای خارجی ۳.۱ درصد زیاد کردن ولی بهای روغن نباتی مایع ۰.۲ درصد کم کردن یافت. قیمت روغن نباتی جامد ثابت بود.

واژه های کلیدی: لبنیات | خرده فروشی | لبنیات و تخم مرغ | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs