بزرگ – مهم سود بانکی سود سپرده اخبار اقتصادی و بازرگانی

بزرگ – مهم: سود بانکی سود سپرده اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کشور بنگلادش اختیار بررسی اتفاق را‌ به کشور عزیزمان ایران واگذار کرده ،

حق‌شناس گفت: اطلاعات جعبه سیاه کشتی کریستال به هیچ عنوان پاک نشده و تمامی آنها در اختیار اعضای کمیته بررسی است. 

کشور بنگلادش اختیار بررسی اتفاق را‌ به کشور عزیزمان ایران واگذار کرده ،

اطلاعات جعبه سیاه کشتی کریستال پاک نشده است/ کشور بنگلادش اختیار بررسی اتفاق را به کشور عزیزمان ایران واگذار کرده

عبارات مهم : ایران

حق شناس گفت: اطلاعات جعبه سیاه کشتی کریستال به هیچ عنوان پاک نشده و تمامی آنها در اختیار اعضای کمیته بررسی هست.

هادی حق شناس معاون امور دریایی شرکت بنادر در گفتگو با گروه تحریریه سایت، با بیان اینکه هیچ یک از اطلاعات جعبه سیاه کشتی کریستال و سانچی پاک نشده هست، گفت: جعبه سیاه کشتی کریستال و سانچی موجود و هیچ یک از اطلاعات آنها پاک نشده است.

کشور بنگلادش اختیار بررسی اتفاق را‌ به کشور عزیزمان ایران واگذار کرده ،

وی در ادامه افزود: اعضای تمامی کمیته ها در جلسات و بررسی جعبه سیاه حضور دارند .

حق شناس تأکید کرد: کشور بنگلادش اختیار بررسی اتفاق کشتی سانچی را به کشور عزیزمان ایران واگذار کرده است و اعضای کمیته همچنان در حال بررسی هستند.

حق‌شناس گفت: اطلاعات جعبه سیاه کشتی کریستال به هیچ عنوان پاک نشده و تمامی آنها در اختیار اعضای کمیته بررسی است. 

معاون امور بندری تصریح کرد: مدت وقت بررسی جعبه سیاه ممکن است کمتر از سه ماه طول بکشد.

وی در آخر گفت: اعضای کمیته بررسی اتفاق کشتی سانچی همواره با کشور چین جلسات مختلفی برگزار کرده و همچنان با این کشور ارتباط دارد.

واژه های کلیدی: ایران | اطلاعات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs